หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนงาน เพื่อชี้แจงเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิ…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิ…

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดย นายอาน…

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดย นายอาน…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนณัฏฐ์ จีนเอียด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และกองกลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนณัฏ…

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ กับหัวหน้าสำนักงานคณะ จำนวนทั้งหมด 17 คณะ และ 1 วิทยาลัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอานนท์ณัฏฐ์ จ…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานอธิกา…