หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ UPSR กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดโครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมก…

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา…

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเจตน…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 อธิการบด…

วันที่ 7 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน "เกษียณสุข เกษมสันต์" การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564