หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพั…

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) กลุ่มหน่วยงานสถาบัน/กอง/ศูนย์ฯ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดยนายอานน…

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) กลุ่มวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแล…

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) กลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแล…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 …

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…