ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อบรรยาย “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย”

คำสั่ง

รายงานประจำปี

วิดิทัศน์แนะนำ

E-Service