ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ UPSR กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดโครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ/หลักเกณฑ์

คำสั่ง

รายงานประจำปี

วิดิทัศน์แนะนำ

ลิงค์บริการออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆ