ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานอธิการบดี

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 1099

โทรสาร: 054-466706

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30

เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดให้บริการ

ติดตามเราได้ที่