หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน "เกษียณสุข เกษมสันต์" การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วันที่ 20 ส.ค. 64 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมติดตามการดำเนินงานภาพรวม กอง ศูนย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2/2564

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมติดต…

สำนักงานอธิการบดี สืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2564

เมื่อวัน 20 เมษายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ …