ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดจ้าง วงเงินเกิน 500,000 (วิธีคัดเลือก)