สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ UPSR กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดโครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ UPSR กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดโครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ ในครั้งนี้ อีกทั้งยังร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพนท์ถุงผ้า เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศาลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา