ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนณัฏฐ์ จีนเอียด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และกองกลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนณัฏฐ์ จีนเอียด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และกองกลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดโดยจังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
          ในช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๕ รูปถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวพะเยา ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และในช่วงค่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา