ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน รายเดือน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน เมษายน

ประจำเดือน มีนาคม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประจำเดือน มกราคม

ประจำเดือน ธันวาคม

ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประจำเดือน ตุลาคม

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565