ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ ของผู้บริหารและเลขานุการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง