ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562