ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2565

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2564

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2563

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2562