สอบถามข้อมูล

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Tel. 054-466-666 ต่อ 1099   Fax. 054-466706

แผนที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา