สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้อาวุโสภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมมอบพวงมาลัยเพื่อขอขมา และขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานสวนหย่อมด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา