วันที่ 7 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565