ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุม