ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ กับหัวหน้าสำนักงานคณะ จำนวนทั้งหมด 17 คณะ และ 1 วิทยาลัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ กับหัวหน้าสำนักงานคณะ จำนวนทั้งหมด 17 คณะ และ 1 วิทยาลัย ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป